Algemene bepaling / Verkoop voorwaarden

IN- en VERKOOP


Door het aangaan van een verkoop overeenkomst met JP-Automobielen (hierna te noemen; "de Verkoper") van een automobiel (hierna te noemen: "het voertuig") hanteren wij de volgende bepalingen.

* De Koper heeft het voertuig gezien, bereden en goed bevonden.

* De Koper verklaart tevens bij deze nadrukkelijk bekend te zijn met de technisch staat waarin het voertuig zich thans bevind zoals:
* staat van onderhoud, zowel technisch als carrosserie

* (afgelezen) kilometerstand

* aanwezigheid/ afwezigheid van onderhoudshistorie / boekjes

* geldigheid APK (veiligheidskeuring, dus momentopname)

* etc, etc,

* Het voertuig zoals vermeld in de overeenkomst zal per direct worden geleverd, tenzij anders overeengekomen,


ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE of COULANCE


* Verkoper maakt t.a.v. het voertuig een eigendomsvoorbehoud tot dat de Koper aan alle verplichtigingen jegens Verkoper heeft voldaan.

* Koper is NIET gerechtigd het voertuig waarop het eigendomsvoorbehoud rust op enige wijze te bezwaren.

* Levering van inruilvoertuig zal per direct plaats vinden, tenzij anders overeengekomen.

* Indien Koper nalatig is, in welke vorm dan ook, dan heeft de Verkoper het recht de overeenkomst zonder nadere rechtshandelingen te ontbinden behoudens melding van Koper dat de overeenkomst als ontbonden dient te worden beschouwd, zonder terug betalingen van eventuele aanbetaling.

* Verkoper hanteert uitsluitend meeneemprijzen, het niet verlenen van garantie is als korting in de verkoopprijs verrekend.

* De Koper is, mede i.v.m. het hanteren van meeneemprijzen door Verkoper, bekend met het feit dat op hem / haar dan een onzoeksplicht rust t.a.v. het voertuig.

* Verkoper heeft meldingsplicht en zal ten allertijde melden als er gebreken(voor zover bekend of zichtbaar) zijn of reparaties die te verwachten zijn.

* Op deze overeenkomst is, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen het Nederlandse recht van toepassing.
Door het tenaamstellen van uw aangekochte voertuig bij JP-Automobielen, gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden en bepalingen.

Aangezien klant tevredenheid ons hoog in het vandaal staat, doen wij er alles aan om een goede automobiel te leveren en ons bedrijf als possitief word ervaren. Zodat u ook u nieuwe aanwinst vol trots aan familie en bekenden kan laten zien.

Wij zien u graag terug en wensen u veel plezier en veilige kilometers toe in u nieuwe aankoop.

John Putter

JP-Automobielen